Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību

EEZ un Norvēģijas grantu divpusējās sadarbības fonda stratēģiskās iniciatīvas pieteikums “Mikroplastmasas piesārņojuma dinamika un izplatība Latvijas un Islandes jūru un ezeru ūdeņos – jauna sadarbības virziena uzsākšana” saņem dotācijas 51 893 EUR no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas EEZ un Norvēģijas grantu ietvaros.

Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta pētniecības pieteikums “Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību (1.1.1.2/VIAA/2/18/359)“.

Pētniecības pieteikumu izstrādās LHEI pētniece, pēcdoktorante Inta Dimante-Deimantoviča. Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot prasmes un kompetences, iegūt jaunas zināšanas citās disciplīnās, lai tādējādi palielinātu gan pēcdoktorantes, gan arī LHEI un Latvijas pētnieku kopumā zinātnisko kapacitāti un uzsāktu pētniecību pasaules līmenī novatoriskā, starpdisciplinārā nozarē, iezīmējot jaunas pētnieciskās darbības perspektīvas un jaunus pētījumu virzienus. Projekta zinātniskais mērķis ir noskaidrot mikroplastmasas (MP) daļiņu sastopamību un daudzumu saldūdens ekosistēmās, sākot no plastmasas masveida ražošanas pirmsākumiem 20. gadsimta 40. gados līdz mūsdienām, un novērtēt MP iespējamo ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas organismu funkcionālo un strukturālo daudzveidību. ZPētījuma rezultātā tiks radīta interdisciplināra platforma, kas apvienos sevī dažādas pētniecības darbības – MP, klasisko limnoloģiju, paleolimnoloģiju, mezokosmu eksperimentus. Tādā veidā pirmo reizi tiks veikta MP izpēte ar jaunu paleo-ekotoksikoloģijas metodi datētos saldūdens sedimentu urbumos, salīdzinot MP daudzumu un sastāvu kopš plastmasas industrijas pirmsākumiem līdz mūsdienām, analizējot tās ietekmi uz saldūdens organismiem. Iegūtie lauka pētījuma dati tiks pārbaudīti eksperimentālā veidā mezokosmu pētījumos. Rezultāti tiks publicēti zinātniskās publikācijās un izmantoti jaunas metodoloģijas radīšanai un priekšlikumiem ekspertīzē balstīta pakalpojuma izveidei.

Pētniecības pieteikuma kopējās izmaksas: 133,805.88 EUR

Pētniecības pieteikuma ilgums: 1.12.2018 – 30.11.2021

Par projektu

Uzsākšanas datums:
Nobeiguma datums:
Projekta finansējums:
Projekta mājaslapa:

Finansētāji

Uzskaitijums ar finansētājiem

Saistītie projekti

Uzskaitijums ar saistītajiem projektiem (saites)

Projekts – imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lhei 2 imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Rezultati – imply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum