Straumju mērījumi projektā SolidShore

LHEI sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti augusta sākumā izvietoja 9 Hydromast straumes mērītājus un akustisko Doplera straumes ātruma mērītāju netālu no Skultes ostas, Zvejniekciemā, lai iegūtu plašāku informāciju par piekrastes straumēm un ūdens masu kustībām

Straumju mērījumi projektā SolidShore

LHEI sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģiju universitāti augusta sākumā izvietoja 9 Hydromast straumes mērītājus un akustisko Doplera straumes ātruma mērītāju netālu no Skultes ostas, Zvejniekciemā, lai iegūtu plašāku informāciju par piekrastes straumēm un ūdens masu kustībām. Visi deviņi straumes mērītāji vienlaicīgi mērīja ūdens plūsmas ātrumu un virzienu, kā arī ūdens spiedienu. Paralēli ar akustisko Doplera mērītāju arī tika mērīts straumes ātrums un virziens.

Hydromast mērītāji ir izstrādāti Tallinas Tehnoloģiju universitātē kā jauna metode, lai noteiktu piegrunts slāņa straumju kustību un analizētu seklūdens viļņus. Pētījuma rezultātā tiks kalibrēts viļņu modelis Rīgas līča austrumu daļā un pilnveidots sanešu plūsmas modelis. Tas palīdzēs precīzāk paredzēt piekrastes smilšu pārvietošanos virzienus un apjomu, kas ļaus prognozēt jūras krasta erozijas un akumulācijas zonas.  Šāds pētījums ļaus precīzāk prognozēt, kā klimata pārmaiņas ietekmē jūras seklūdens zonu. Zinātniskās iekārtas tika izvietotas uz 20×20 metru liela alumīnija rāmja 500 metrus no krasta, 3 metru dziļumā un atradās jūrā 5 nedēļas.

Eksperiments tika veikts Baltijas pētījumu programmas projekta Nr. EMP 480 “Solutions to current and future problems on natural and constructed shorelines, eastern Baltic Sea (SolidShore)” ietvaros. Attēlā mērītāju izņemšanas brīdī var redzēt, kā 5 nedēļu laikā jau ir izveidojies apaugums (jūras zīles) un aprūsējis rāmis.

Scroll to Top